شرح وظايف امدادگران كانون جهانگردي و اتومبيلراني

1- وظايف امدادگر بعد از تماس مركز پيام :

به محض تماس و ارجاء پيام نسبت به اخذ اطلاعات از( مركز پيام ) اقدام نمايد .
در كوتاهترين زمان به سوي محل توقف خودرو امدادخودرو حركت نمايد . ( حداكثر 10- 15 دقيقه براي مسافت هاي نزديك و 45 دقيقه براي مسافت هاي دور و پر ترافيك بعد از تماس مركز پيام )
در صورت پيدا نكردن محل توقف ، سريعا " از طريق تلفن امدادخواه و يا از طريق مركز پيام نسبت به شناسائي نقطه دقيق و يافتن محل توقف امدادخواه اقدام نمايد .
به محض رسيدن به محل توقف خودرو ، امدادگر ضمن كسب اطلاعات و مشخصات فردي امدادخواه و مطابقت با کارت شناسائي معتبر از قبيل اصل گواهينامه و کارت ملي و روئيت کارت شناسائي خودرو و مطابقت با نوع خودرو و پلاک خودرو در خصوص علت توقف اقدامات مناسب را بعمل آورده و در صورت همراه نداشتن مدارک خودرو مراتب را با پليس 110 در ميان گذاشته و تا حصول اطمينان و کسب مجوز از پليس 110 هيچ گونه اقدامي انجام ندهد .
- در صورتي كه امدادگر از نظر تخصصي ، توان رفع عيب خودرو را ندارد از هرگونه اقدام غير تخصصي خودداري نمايد و مراتب به اطلاع مركز پيام رسانيده تا با هماهنگي نسبت به اعزام يك امدادگر ديگر اقدام شود .

- اگر خودروي امداد خواه داراي گارانتي بود وي را در جريان قوانين گارانتي و عواقب آن قرار دهد و در صورتي كه امدادخواه اصرار به تعمير خودروي خود دارد با رضايت كتبي ايشان نسبت به عمليات امداد ( اعزام به تعميرگاههاي مجاز و يا رفع عيب خودرو در محل توقف ) اقدام گردد .

- در صورتي كه نظر امدادخواه انجام رفع عيب در تعميرگاههاي مجاز باشد نسبت به بكسل و حمل خودرو اقدام نمايد .

- در صورتي كه نظر امدادخواه انجام رفع عيب در محل توقف باشد نسبت به رفع عيب اقدام نمايد .

- در صورتي كه خودرو امدادگر فاقد بكسل باشد راسا " ( با هماهنگي مركز پيام ) يا از طريق مركز پيام نسبت به اعزام امدادگر داراي خودروبكسلدار اقدام گردد .

- در صورتي كه خودرو امدادخواه تصادف كرده باشد با اخذ نظر مساعد امداد خواه نسبت به حمل خودرو به محل مورد نظر امدادخواه ( تعميرگاههاي مجاز ، تعمير گاههاي عمومي ، پاركينگ نيروي انتظامي و ... ) اقدام نمايد .

تذكر : امدادگرقبل از شروع به كارمي بايست يك برگ ازاطلاعات و تعرفه هاي مصوب امدادي رابه امدادخواه ارائه نمايد .

2- چگونگي دريافت دستمزد ( هزينه تعمير ) توسط امدادگر :

بعد از رفع عيب ، تعمير يا بكسل ، اقدامات ذيل صورت پذيرد :
- اگر امدادخواه اشتراك داشته باشد نسبت به دريافت كوپن متناسب با نوع امداد اقدام شود .

- اگر امدادخواه اشتراك نداشته باشد نسبت به دريافت دستمزد طبق تعرفه هاي ابلاغي اقدام شود .

- انجام تعميرات خارج از موارد تعرفه هاي ابلاغي و كوپن ها با هماهنگي با مركز پيام بلامانع بوده و هزينه هاي آن هم با توافق با امداد خواه و بدور از هر گونه اجحاف دريافت گردد .

- در قبال هزينه هاي امدادي دريافت شده ( مشترك – آزاد ) فاكتور به امدادخواه ارائه شود .

- نسبت به دريافت رضايت نامه كتبي از امدادخواه در فرم برگ فاكتور مربوطه اقدام گردد .

- در صورت حمل خودرو به محل تعميرگاه متعلق به امدادگر ، مي بايست بر اساس ، تعرفه خدمات تعميراتي انجام شده به امدادخواه فاكتور ارائه نموده و نسبت به اخذ رضايت نامه كتبي نيزاقدام گردد .


3- وظايف امدادگر در پايان عمليات :

برقراري تماس با مركز پيام و انتقال اطلاعات ذيل :
- نوع نقص و عيب خودرو

- شرح مختصر چگونگي رفع عيب و عمليات امداد

- نوع كوپن و ميزان دستمزد و هزينه هاي دريافتي

- اعلام پايان ماموريت

تذكر : در صورتي كه خودرو نياز به ادامه تعميرات دارد ، مدت زمان و محل تعميرگاه را به مركز پيام اعلام و در پايان ، آخرين وضعيت خودرو را به مركز پيام گزارش نمايد .

4-وظايف عمومي امدادگر:

در ساعت وزمان تعيين وابلاغ شده،در منطقه ماموريت حضور يابد.
در اول وقت شروع كار بامركزپيام تماس واعلام آمادگي نمايد.
در مواقع مختلف با مركز پيام تماس گرفته واعلام آمادگي و موقعيت نمايد.
در صورت بروز مشكل ( نقص فني خودرو ، مشكل شخصي ، بيماري و ... ) بگونه اي كه امكان پذيرفتن ماموريت امدادي ميسر نباشد ، مراتب به اطلاع مركزپيام رسانده شود .
در صورت نياز به خروج از منطقه ماموريت به هر دليل ( بيماري ، اضطرار و ... ) به مدت كوتاه ، مراتب به اطلاع مركزپيام رسيده و هماهنگي لازم صورت پذيرد .
در صورت ضرورت و نياز به ترك حوزه ماموريت به منظور بكسل يا انتقال خودرو امدادخواه،موضوع به اطلاع مركز پيام رسيده و هماهنگي لازم صورت پذيرد.
در صورتي كه بدليل انجام عمليات امدادي غير واگذاري ازطرف مركزپيام ارائه امداد به مركز امداد براي امدادگر وجود نداشته باشد ،مراتب به اطلاع مركز پيام رسانده شود.
حتي الامكان از پرداختن به عمليات هاي امدادي غير واگذاري خودداري نموده وانجام عمليات هاي امدادي امداد خودرو را در اولويت اول قرار دهد .
در صورت فرا خواني از سوي مسئول امدادخودرو ،نسبت به حضور در دفتر امداد خودرو در موعد مقرر اقدام نمايد .

تذكر:

در صورت نياز بخشهاي ديگر امدادخودرو به فراخواني،از طريق مسئول امدادخودرو فراخواني انجام خواهد شد.

اگر امدادگر در حين انجام گشت در سطح منطقه ماموريت با امدادخواه مواجه شد مي بايست:
- طي تماس با مركز پيام اطلاعات اشتراك و موضوع امداد رااعلام نمايد.

- در صورت عدم تماس و عدم ثبت اطلاعات لازم در فرم ثبت عمليات امداد در نزد مركز پيام و انجام ماموريت امداد ،كوپن هاي ارائه شده از سوي امدادگر پذيرفته نشده و هزينه آن پرداخت نمي گردد .

- انجام تعميرات خودروهاي اعلام نشده از سوي مركز پيام ( آزاد ) با هماهنگي و اطلاع مركز پيام بلامانع مي باشد.

تذكر :

در صورتي كه امدادخواه به هر دليل (نحوه امداد،هزينه هاي در يافتي – رفتار غيراخلاقي و ...)از امدادگر شكايت نمايد بايد امدادگر رضايت امدادخواه را جلب نمايد در غير اينصورت به شرح زير رفتار خواهد شد.
- موضوع در كاربر گ(كارتكس)امدادگر ثبت ورسيدگي مي شود.

- مبلغ در يافتي از امدادخواه در فهرست كاركرد امدادگر ثبت و رسيدگي مي شود.

- مبلغ در يافتي از امدادخواه در فهرست كاركرد امدادگر جهت كسر 25% ثبت مي گردد.

- در صورت اثبات تخلف ،متناسب با تخلف و طبق مقررات امدادخودرو با امدادگر رفتار خواهد شد.

- در هر ماه حداقل يك بار جهت تحويل برگه هاي دوم فاكتورهاي مصرفي صادره و تسويه حسابهاي مالي به مركز امدادخودرو مراجعه نمايد .

- امدادگر متعهد مي گردد آخر هر ماه جهت تسويه حساب و پرداخت مبالغ متعلق به امداد خودرو اقدام نمايد و در صورت عدم واریز مشمول جدول شرح جرایم انضباطی خواهد شد .

- امدادگر در صورت عدم تسويه حساب به امور مالي خدمات خودروئي بدهي امدادگر را کتبا اعلام و نسبت به تسويه اقدام گردد در غير اين صورت سفته حسن انجام کار به اجرا گذاشته خواهد شد .


  کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران،محفوظ می باشد، هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد  

%>