مطالعات تطبيقي خودروهاي امداد بزرگراهي در كشورهاي آمريكا(ايالت كاليفرنيا )، انگليس ، استراليا و آلمان

در اين بخش سوالات زير مطرح مي شود:
1. آيا خدمات امدادي در كشورهاي فوق به عهده  بخش خصوصي مي باشد و چه سازماني اين مسئوليت را به عهده دارد؟
2. آيا در قبال انجام خدمات امدادي هزينه دريافت مي كنند يا آبونمان و اين كار به چه نحوي انجام مي پذيرد؟
3. خدمات امدادي در چه محدوده ومناطقي صورت مي گيرد؟
4. آيا دوره آموزشي خاصي براي امدادرسانان وجود دارد و به چه نحوي مي باشد؟
5. آيا جهت پاسخگويي به درخواست امدادخواهان مركز تلفني وجود دارد (Call Center)
6. آيا شركت هاي خودرو ساز در ارائه خدمات امدادي نيز دخيل مي باشند؟
7. نحوه كنترل و نظارت امدادرسانان چگونه مي باشد؟
8. اين شركت ها خارج از خدمات امدادي چه نوع خدماتي انجام مي دهند؟

1- آيا خدمات امدادي در آمريكا ، انگليس ، استراليا و آلمان به عهده  بخش خصوصي مي باشد و چه سازماني اين مسئوليت را به عهده دارد؟

 خدمات امدادي در ايالت كاليفرنيا - آمريكا

در لس آنجلس و سانفرانسيسكو :گشت بزرگراه كاليفرنيا(CHP) و اداره حمل و نقل كاليفرنيا
( Cal trans)
CHP : مديريت همه جانبه حوادث آزادراه ها را بر عهده دارد
Cal trans : مسئول كنترل سيستم ترافيكي در طول حوادث است و همچنين مسئول درآمد دولتي است
كار فني توسط كاميون هاي خصوصي انجام مي شود تحت نظارت CHP كه طي يك مناقصه به آنها واگذار مي گردد
 خدمات امدادي در انگليس
اين خدمات در انگليس كاملاً به عهده بخش خصوصي مي باشدو چند شركت خصوصي با هم رقابت مي نمايند يكي از اين شركت ها RAC  مي باشد
 خدمات امدادي در استراليا
شركتPty Ltd Assist    Australia  :
يك شركت خصوصي است كه خودش زير شاخه خدمات اتومبيلراني استراليا است كه توسط 6 شركت اتومبيلراني RACWA و RACCQ  و RACV  و RACT  و NRMA  و RAASA  اداره مي شود
 خدمات امدادي در آلمان
كانون جهانگردي و اتومبيلراني آلمان ، مركزي را با نام كانون عمومي خودرو آلمان تأسيس نموده است و اين مركز يك سازمان غير دولتي مي باشد و وابستگي به دولت ندارد(ADAC)

2- آيا در قبال انجام خدمات امدادي هزينه دريافت مي كنند يا آبونمان و اين كار به چه نحوه انجام مي پذيرد؟

 نحوه انجام خدمات در ايالت كاليفرنيا -  متحده آمريكا
خدمات به صورت كاملاً رايگان صورت مي پذيرد و بودجه اين كار از طريق دولت فدرال و ايالت تأمين مي گردد
در برخي ايالت ها يك بودجه محلي هم وجود دارد كه هر وسيله نقليه سالانه يك دلار به عنوان حق مشاركت در خدمات استان مربوطه را بايد پرداخت كند و اين آژانس هاي منطقه اي 25 درصد هزينه را تأمين مي نمايند

 نحوه انجام خدمات در انگليس
افراد با پرداخت هزينه اي مشخص ،  مشترك مي شوند كه چند نوع اشتراك وجود دارد و براي هر نوع اشتراك نيز مزايايي در نظر گرفته شده است ، مدت زمان عضويت يك ساله مي باشد و در اين شركت فقط افراد عضو مي شوند  نه خودروها

 نحوه انجام خدمات در استراليا
صاحبان خودروها با پرداخت هزينه مشترك مي شوند

 نحوه انجام خدمات در آلمان
افراد در اين سازمان مشترك( عضو) مي شوند نه خودروها
اشتراك به دو صورت مي باشد عادي و ويژه
 افراد حاضردرهروسيله نقليه ، چه راننده و چه مسافر باشند به آنها خدمات ارائه مي شود و هزينه نيز عمدتاً از طريق پرداخت حق عضويت اعضا ،‌ تبليغات مرتبط با تجهيزات خودرو و ارائه مشاوره هاي حقوقي به اعضا تأمين  مي شود 
3- خدمات امدادي در چه محدوده و مناطقي صورت مي گيرد؟
 آمريكا
شامل آزادراه هاي برون شهري و بزرگراه هاي درون شهري مي شود
 انگليس
در بزرگراه هاي درون شهري و آزاد راه هاي برون شهري و در تمامي معابر شهري و همه نقاط انگليس خدمات امدادي صورت مي گيرد
در كل اروپا و آمريكاي شمالي به مشتركين خود امدادرساني مي گردد
 استراليا
در بزرگراه هاي درون شهري و آزاد راه هاي برون شهري و در معابر شهري و همه نقاط استراليا خدمات امداد صورت مي گيرد
در اروپا نيز خدمات امداد رساني صورت مي گردد
 آلمان
سرويسهاي امدادرسان در طول آزاد راه ها و راه هاي اصلي و در معابر شهري و بين شهري به گشت زني مي پردازند
اگر خودرو در خارج از كشور درخواست امداد نمايد  شركت امدادرسان ، خودرو معيوب و همچنين سانحه ديدگان را به داخل كشور برمي گرداند به اين نوع خدمات ، خدمات ويژه گويند و اعضا عادي نمي توانند از اين خدمات استفاده نمايند 
4- آيا دوره آموزشي خاصي براي امدادرسانان وجود دارد و اين دوره ها به چه نحوي مي باشد؟
 آمريكا
ابتدا از فرد تست مهارت فني گرفته مي شود و پس از گذراندن يك دوره آموزشي فني كوتاه به آنها گواهينامه اعطا مي گردد كه توسط CHP و Cal trans تأييد مي گردد
 انگليس
در انگليس دو نوع آموزشي وجود دارد:1-آموزش فني2-آموزش رفتاري و برخورد با مشتري
1-آموزش فني : در دو سطح مقدماتي به هنگام استخدام و سطح مداوم يعني دائماً اطلاعات و منابع آموزشي به صورت فيلم و كتاب در اختيار افراد قرار مي گيريد و در پايان دوره به افراد گواهينامه اعطا مي گردد
2- آموزش رفتاري(نحوه برخورد با مشتري) : دوره هاي خاصي براي پرسنل اداري و فني برگزار مي گردد
   استراليا
در استراليا آموزش هم فني مي باشد كه در پايان دوره گواهينامه اعطا مي گرددو هم آموزش نحوه برخورد با مشتري وجود دارد
 آلمان
در آلمان امدادرسانان خودرو بايد حداقل 5 سال تجربه تعمير ات خودرو را داشته باشند و اين افراد سالانه 5 الي 6 بار آموزش داده مي شوند و حداقل سن استخدام تكنسين ها نيز 25  سال مي باشد
5- آيا جهت پاسخگويي به درخواست امدادخواهان، مركز پيام وجود دارد (Call Center)
 آمريكا
شماره تلفنهاي 911 و 399 براي اين كار در نظر گرفته شده است و باجه تلفن هايي در حاشيه بزرگراه ها و آزاد راه ها به همين منظور تعبيه شده است در لس آنجلس بيش از 4000  باجه تلفن نصب شده است
 انگليس
هر كدام از شركت هاي امدادرسان براي خودشان يك مركز ارتباطات و مركز تلفن دارند
   استراليا
مركز تلفني براي شركت در نظر گرفته شده است
 آلمان
يك مركز تلفن براي اين كار در نظر گرفته شده است كه امدادخواه با استفاده از تلفن همراه يا تلفنهايي كه در حاشيه بزرگراه ها نصب شده تماس مي گيرد همچنين نيروهاي گشتي پليس كه در جاده ها تردد مي كنند به كانالهاي ارتباطي براي تماس با مركز پيام امداد مجهزند از CCTV  هم استفاده مي شود
6- آيا شركت هاي خودرو ساز در ارائه خدمات امدادي نيز دخيل مي باشند؟
 آمريكا
شركت هاي خودرو ساز هيچگونه دخالتي ندارند
 انگليس
شركت هاي خودرو ساز هيچگونه دخالتي ندارند
   استراليا
شركت هاي خودرو ساز دخالتي ندارند صرفاً يكي از اين شركت ها ، شركت هيوندا مي باشد كه
  Australia  Assist  همكاري مي كند كه فقط به اتومبيل هاي هيوندا امداد رساني مي گردد
     آلمان
شركت هاي خودرو ساز هيچگونه دخالتي ندارند
7-  نحوه كنترل و نظارت امدارسانان چگونه مي باشد؟
 آمريكا
اداره حمل و نقل كاليفرنيا براي كنترل گشت ها از سيستم (AVL ) استفاده مي كند ، گشت هاي FSP  خودروها را به تعميرگاه هاي خصوصي نمي برند و دخالتي در تصادفات ندارند مگر با نظارت CHP
FSP  : خودروهاي امدادي
 انگليس
اين سازمان علاوه بر وظيفه امدادرساني براي خودروها براي خود مركز بيمه اي  را تأسيس كرده و خدمات بيمه خودروها را هم انجام مي دهد از ديگر خدمات اين شركت كارت هاي اعتباري براي تخفيف در اقامت هتلها و خريد از مراكز خريد است اين سازمان داراي آموزشگاه رانندگي هم مي باشد
نحوه كنترل و نظارت امدارسانان در انگلستان از روي سيگنال موبايلشان مي باشد
   استراليا
شركت Australia  Assist   غير از خدمات فني و گشت هاي امدادي ، خدمات پزشكي را نيز براي سانحه ديدگان در نظر گرفته است و جهت كنترل و نظارت امدادرسانان از GPS و Telematic  استفاده مي كنند
     آلمان
اين سازمان علاوه بر وظايف امدادرساني براي خودروها ، بيمه شخص ثالث را براي وسايل نقليه به صورت ارزان قيمت تأمين مي كند و با چندين هتل و رستوران جهت ارائه خدمات و تخفيف به مشتريان قرارداد دارد
بيمه مسئوليت و همچنين بيمه تصادفات به همراه مشاور رايگان براي افراد 15 الي 18 سال مي باشد
عضويت اعضا جوان رايگان مي باشد (15 الي 18 سال )
جهت كنترل و نظارت امدادرسانان از GPS و GIS  استفاده مي كنند

 


  کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران،محفوظ می باشد، هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد  

%>